Projekta laikā veikta ezera "Līņezers" krasta tīrīšana – augu sakņu sistēmas, dūņu slāņa un atmirušo augu atlieku izvākšana, paplašinot teritoriju, ko iedzīvotāji izmanto peldēšanai, izlīdzināta piekrastes daļa ar pievestu smilti.
Teritorijas labiekārtošanu veica SIA “Līņezers”.
Info un kontakti
Lietošanas noteikumi