1
Jauns
ziņojums
Projekta laikā veikta ezera "Līņezers" krasta tīrīšana – augu sakņu sistēmas, dūņu slāņa un atmirušo augu atlieku izvākšana, paplašinot teritoriju, ko iedzīvotāji izmanto peldēšanai, izlīdzināta piekrastes daļa ar pievestu smilti.
Teritorijas labiekārtošanu veica SIA “Līņezers”.
Info un kontakti

Ezera "Līņezers" labiekārtošana

SIA "Līņezers" attīsta zemes gabala Līņezers apbūves projektu ar galvēno mērķi izveidot tur dzīvojamo vīdei draudzīgo apkartni un ciematu ar visu nepieciešamo infrastruktūru.

Uzdot jautājumu

SIA "Līņezers" attīsta zemes gabala Līņezers apbūves projektu ar galvēno mērķi izveidot tur dzīvojamo vīdei draudzīgo apkartni un ciematu ar visu nepieciešamo infrastruktūru.

Projekta laikā veikta ezera "Līņezers" krasta tīrīšana – augu sakņu sistēmas, dūņu slāņa un atmirušo augu atlieku izvākšana, paplašinot teritoriju, ko iedzīvotāji izmanto peldēšanai, izlīdzināta piekrastes daļa ar pievestu smilti.

Teritorijas labiekārtošanu veica SIA “Līņezers”.

3.57 (7 votes)